جمعه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۶

برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس روخوانی قرآن با مشخصه ۱۲۹ استاد خانم فاطمه منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۶ از ساعت ۸ الی ۱۲/۱۵ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس روخوانی قرآن با مشخصه ۱۲۸ استاد خانم فاطمه منصوری روز های سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۰، ۹۵/۰۵/۱۷ و ۹۶/۰۵/۲۴ از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس تاریخ تمدن استاد آقای سید فخرالدین قافله باشی نوبت بعدظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام استاد آقای سید فخرالدین قافله باشی نوبت صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس آز معماری کامپیوتر با مشخصه ۵۰۴۸۰ استاد آقای علیرضا نمازی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ از ساعت ۱۳ الی ۱۴/۴۵ در کلاس شماره ۶۰۳ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس سیستم دیجیتال ۲ با مشخصه ۵۱۰۷۲ استاد آقای حامد علی یاری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۹ از ساعت ۸ الی ۱۰ در کلاس شماره ۶۰۷ برگزار می گردد .
جلسه توجیهی پروژه

جلسه توجیهی پروژه

جلسه توجیهی پروژه پایانی استاد دهقانی جشوقانی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲ در کلاس ۲۰۹ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

امتحان دروس کاربرد نرم افزار های ترسیمی و کاربرد کامپیوتر در معماری استاد آقای رضا طهماسبی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۱ از ساعت ۸ - ۱۲ در کلاس ۳۰۲ برگزار می گردد . حضور دانشجویان در امتحان الزامی است .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلاس های دروس تاریخ اسلام و تاریخ تمدن استاد آقای سید فخرالدین قافله باشی روز های دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۵ و سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۶ برگزار نخواهد شد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلاس تحقیق در عملیات ۲ استاد دهقانی جشوقانی مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ تشکیل نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد آقای علیرضا اخلاقی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۳۱ برگزار نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد آقای سهیل چراغی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۸ برگزار نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد آقای علی صمدی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۸ برگزار نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلاس های درس مسایل جاری در حسابداری روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۸ استاد خانم راحله همایونی راد برگزار نمی گردد .

دسترسی سریع