سه شنبه, ۰۱ مهر, ۱۳۹۹

 • کلاس جبرانی استاد فیروز احمدی

  کلاس جبرانی استاد فیروز احمدی

  کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان مشخصه ۳۰۶ و ۳۰۷ استاد فیروز احمدی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت حضوری (اختیاری) برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد مهدیزاده لیما

  کلاس جبرانی استاد مهدیزاده لیما

  کلاس جبرانی درس سازه های فلزی استاد مهدیزاده روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲ الی۱۴ به صورت حضوری (اختیاری) برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد خدری

  کلاس جبرانی استاد خدری

  کلاس جبرانی دروس حقوق محیط زیست،حقوق تجارت الکترونیک،ح بین الملل عمومی ۲ ، آیین دادرسی کیفری ۲ استاد خدری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به ترتیب ۳۰ دقیقه زمان از ساعت ۰۸ الی ۱۰:۳۰به صورت حضوری(اختیاری ) برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد خالقی

  کلاس جبرانی استاد خالقی

  کلاس جبرانی درس ساختمان داده استاد خالقی روزسه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲ الی۱۴ به صورت مجازی(آنلاین) برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد خالقی

  کلاس جبرانی استاد خالقی

  کلاس جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتری استاد خالقی روزسه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴الی ۱۶به صورت مجازی(آنلاین) برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد ناصری

  کلاس جبرانی استاد ناصری

  کلاس جبرانی درس روستا ۱ استاد ناصری روزسه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت حضوری (اختیاری) برگزار می گردد.

رشته‌های تحصیلی

 

دسترسی سریع