شنبه, ۰۲ شهریور, ۱۳۹۸

برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

آخرین جلسه کلاس تفسیر استاد آقای محمد میرزایی برای دانشجویان کلاس تفسیر پنجشنبه ها مشخصه های ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ از ساعت ۱۳ در محل کلاس شماره ۲۰۹ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس کارگاه شبکه های کامپیوتری با مشخصه ۱۱۵۶ استاد خانم دکتر فیلی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶ در کلاس ۳۱۳/۱ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس رسم فنی و نقشه کشی با مشخصه ۷۷۱ استاد خانم مریم حشم پیشه روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ و ۱۷/۳۰ الی ۱۸/۳۰ در کلاس شماره ۳۰۵ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس روخوانی قرآن با مشخصه ۱۲۹ استاد خانم فاطمه منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۶ از ساعت ۸ الی ۱۲/۱۵ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس روخوانی قرآن با مشخصه ۱۲۸ استاد خانم فاطمه منصوری روز های سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۰، ۹۵/۰۵/۱۷ و ۹۶/۰۵/۲۴ از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس تاریخ تمدن استاد آقای سید فخرالدین قافله باشی نوبت بعدظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ برگزار می گردد .
جلسه توجیهی پروژه

جلسه توجیهی پروژه

جلسه توجیهی پروژه پایانی استاد دهقانی جشوقانی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲ در کلاس ۲۰۹ برگزار می گردد .
برگزاری کلاس جبرانی

برگزاری کلاس جبرانی

امتحان دروس کاربرد نرم افزار های ترسیمی و کاربرد کامپیوتر در معماری استاد آقای رضا طهماسبی روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۱ از ساعت ۸ - ۱۲ در کلاس ۳۰۲ برگزار می گردد . حضور دانشجویان در امتحان الزامی است .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد خانم دکتر مریم فیلی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۱ برگزار نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد آقای سامان قلمچی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۸ برگزار نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد آقای علی آقامحمدی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ برگزار نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلاس های دروس تاریخ اسلام و تاریخ تمدن استاد آقای سید فخرالدین قافله باشی روز های دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۵ و سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۶ برگزار نخواهد شد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلاس تحقیق در عملیات ۲ استاد دهقانی جشوقانی مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ تشکیل نمی گردد .
عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های استاد آقای علیرضا اخلاقی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۳۱ برگزار نمی گردد .

رشته‌های تحصیلی

 

دسترسی سریع