اخبار

کلاس جبرانی استاد خدری

کلاس جبرانی دروس حقوق محیط زیست،حقوق تجارت الکترونیک،ح بین الملل عمومی ۲ ، آیین دادرسی کیفری ۲ استاد خدری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به ترتیب ۳۰ دقیقه زمان از ساعت ۰۸ الی ۱۰:۳۰به صورت حضوری(اختیاری ) برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس رفع اشکال استاد فیلی

کلاس رفع اشکال درس شبکه های محلی کامپیوتری استاد فیلی روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ به صورت حضوری مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد مصطفوی

کلاس جبرانی و رفع اشکال دروس معماری معاصر ۱ و معماری اسلامی ۲ استاد مصطفوی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ به ترتیب ساعت ۱۰و ۱۱ به صورت حضوری اختیاری برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد حسینیان

کلاس جبرانی و رفع اشکال دروس معماری معاصر ۱ و معماری اسلامی ۲ استاد حسینیان روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ به ترتیب ساعت ۱۰و ۱۱ به صورت حضوری اختیاری برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد حق شناس

کلاس جبرانی و رفع اشکال درس آمار و کاربرد آن در مدیریت مشخصه ۱۱۲۵ استاد حق شناس ساعت ۱۴روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد حق شناس

کلاس جبرانی و رفع اشکال درس محاسبات عددی مشخصه ۴۸۴ استاد حق شناس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد حق شناس

کلاس جبرانی و رفع اشکال درس ریاضی مهندسی مشخصه ۴۳۷ استاد حق شناس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد آرمون

کلاس جبرانی و رفع اشکال درس مبانی کاربرد حسابداری در کامپیوتر استاد آرمون روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ ساعت ۰۸ الی ۱۰:۴۵ به صورت حضوری اختیاری برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد جلیل امینی

کلاس جبرانی و رفع اشکال دروس حسایرسی ساعت ۸ و کنترل های داخلی ساعت ۹ استاد جلیل امینی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ به صورت حضوری اختیاری برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد حسین عبدلی

کلاس جبرانی و رفع اشکال درس جزای عمومی ۳ مشخصه ۱۵۹ استاد حسین عبدلی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۱ به صورت حضوری اختیاری برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کلاس رفع اشکال استاد فیلی

کلاس رفع اشکال درس مهندسی اینترنت مشخصه ۶۴۷ و ۶۶۲ استاد فیلی روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ به صورت مجازی ( آنلاین ) برگزار می گردد.

ادامه مطلب