عدم تشکیل کلاس استاد شهرام صادقیان

۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۴۵ کد : ۱۲۴۴ مهندسی عمران(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۱۹۷
کلیه کلاس های استاد شهرام صادقیان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۳ تشکیل نمی شود.

( ۲ )