عدم تشکیل کلاس های استاد شهرام صادقیان

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۵ کد : ۱۲۴۹ مهندسی عمران(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۱۱۲
کلیه کلاس های استاد شهرام صادقیان روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ تشکیل نمی شود.