عدم تشکیل کلاس استاد احمد فروهر عزتی

۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۷ کد : ۱۳۰۲ مهندسی معماری(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۱۲۸
کلیه کلاس های استاد احمد فروهر عزتی روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ تشکیل نمی شود.

( ۱ )