عدم تشکیل کلاس استاد سارا سلیمانی

۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۵ کد : ۱۳۰۵ مهندسی معماری(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۱۲۶
کلاس درس تحلیل فضای شهری استاد سارا سلیمانی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۶ تشکیل نمی شود.

( ۱ )