عدم تشکیل کلاس استاد زهره قزل باش

۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۰ کد : ۱۳۰۶ مهندسی عمران(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۱۳۶
کلاس درس فتوگرامتری ۴ مثلث بندی هوایی استاد زهره قزل باش روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۶ تشکیل نمی شود.