عدم تشکیل کلاس استاد کوهدار

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۷ کد : ۱۳۶۱ حقوق(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۶۴
کلیه کلاس های استاد کوهدار روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ تشکیل نمی شود.