عدم تشکیل کلاس استاد حمید بذرپاچ

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۶ کد : ۱۳۶۲ حقوق(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۵۹
کلیه کلاس های استاد حمید بذرپاچ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ تشکیل نمی شود