عدم تشکیل کلاس استاد حبدری

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۶ کد : ۱۴۰۶ مهندسی عمران(عدم تشکیل)
تعداد بازدید:۶۹
کلیه کلاس های استاد ساناز حیدری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ تشکیل نمی شود

( ۱ )